Kontakt

Z koordynatorem Projektu, Łukaszem Bieleckim można się kontaktować pod adresem lucas.bielecki@gmail.com.

Uwaga: Bezpośrednio na adres koordynatora oczekujemy jedynie zgłoszeń pomocy w Projekcie. Wszelkie pytania odnośnie funkcjonowania Projektu, jak też zapytania dotyczące historii własnej rodziny prosimy natomiast formułować na Forum WTG "Gniazdo". Jest tam wątek poświęcony Projektowi.

Z uwagi na rozliczne obowiązki i zajęcia koordynator nie obiecuje odpowiedzi na tego typu zapytania nadesłane bezpośrednio na jego adres i prosi o zrozumienie. Na forum dyskusyjnym jest natomiast szansa otrzymania fachowej odpowiedzi od licznego grona doświadczonych użytkowników.